Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

1-6-2012

Tại nhỏ bạn cùng nhà trẻ cứ  khen con
"ăn ảnh", con mới dám lên Blog này đấy ạ.


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

1 tay cầm kéo, tay kia lo "thủ", sợ bị cắt...thằng này khá ! Haha...

Nặc danh nói...

Phát hiện hay nhẩy. Tài, tài thật!