Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

NHỚ NGUỒN


Còn hai ngày nữa là 2/9. Tôi gửi các bạn mấy tấm hình Pắc Pó một chiều mưa, trời hơi lạnh nên nước suối "đặc sánh" cả lại...

Đây suối Lênin kia núi MácĐây, nơi Bác ngồi câu cá

Đường vào hang Cốc pó. 

"Giường" của Bác trong hang. Hãy hình dung những đêm đông lạnh buốt...
Suối LN thật thơ mộng. Một lần trong đời, bạn hãy đến nơi đây...