Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

CÂU CÁ KIỂU HUẾ


Đi trên cầu Dã Viên , cây cầu mới bắc qua sông Hương, tình cờ tôi bắt gặp một "đồng nghiệp" của mình đang làm việc. Chuyện bình thường, nhưng  có vấn đề chuyên môn, hơi đụng đến "nghiệp vụ" nên phải báo cáo ngay với ông DS và Nhất Trung:
- Bạn mình "quản lý" chừng này cái cần máy, gom vào một chỗ, tuy rằng các đường câu có thể lệch nhau nhưng khi cá cắn câu, chúng sẽ chạy ngang dọc, quấn vào các đường câu khác...lúc ấy thì "sướng" không thể tả.
- Câu qúa nhiều  cần, nếu cá chịu cắn sẽ không đủ thì giờ gỡ cá, mắc, kiểm tra mồi, dẫn đến "rối loạn điều hành", tưởng được nhiều mà hóa  ít, chưa kể đoạn gỡ dây rối. Đ/c sô chắc thuộc bài này!
- Nhiều cần mà cá không cắn? Rất hao mồi, mất thì giờ...Nhưng  với người Huế thì đây có thể lại là lợi thế - họ cần nhiều thời gian trống để nghiền ngẫm các tứ thơ!
- Mọi ý kiến đều là chủ quan, chắc gì mình đã hiểu tập tính của con cá Huế? Cá Huế đớp mồi "kiểu cung đình" chắc phải rất khác các nơi!