Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

HỌP K4 QUẢNG NAM

Góc nhìn từ kS Mỹ Trà


sông Trà Khúcchùa Thiên Ấn
cổng Tò Vò ( Lý Sơn)

Đê chắn sóng LS

Đặc sản tỏi LS

Hang Câu

chùa Hang

Quế giao lưu

BT thành phố QN giao lưu

K5 Quảng Ngãi

Không có nhận xét nào: