Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

XUÂN VỀ TRÊN BẾN BÌNH ĐÔNG

Mai chất đầy bến. Bác nào"hoàn cảnh"có thể thuê theo số điện này


bờ sông biến thành chọ hoa mua bán tấp nập ngày, đêm


cây, hoa được bảo quản trên ghe rất tốt

đúng là vườn hoa di động


Bến ghe đậu kéo dài hàng cây số. Bên phải là đại lộ Đông -Tây
                                               

Không có nhận xét nào: